โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

atomcamfrog
Posts: 1
Joined: 03/07/2010 5:28 pm

โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge

Postby atomcamfrog » 03/07/2010 5:29 pm

Image


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์(สหสาขาวิชา/นานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ DHL(ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
) เชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งแผนธุรกิจเข้า

ประกวดในโครงการ Logistics Business Plan Challenge 2010 Powered By DHL ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. Green Logistics : โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2. Logistics for SME : โลจิสติกส์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. E?Logistics : โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อชิงเงินรางวัล(รวมมูลค่า 120,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตรและโอกาสเข้าร่วมงานกับ DHL

โดยนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ สามารถเข้ารับฟังเงื่อนไขและกติกาการประกวดได้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา

13:00 - 16:00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 345 5558
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
Facebook : http://www.facebook.com/logisticsplan
Twitter : @logisticsplan
MSN : logisticsplan@hotmail.com

หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 17:00 น.
(โดยสามารถส่งผลงานได้ที่
e-mail: logisticsplan@hotmail.com
หรือส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
Logistics Business Plan Challenge 2010 Project
DHL Express International (Thailand) Limited
175 Sathorn City Tower, Floor 7/1 & 8/1
South Sathorn Road
Khwaeng Thun
)

Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest