โปรแกรมแปลงหน่วยบาทไทยเป็นยูเอสดอลลาร์ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท = 1ดอลลาร์)

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมแปลงหน่วยบาทไทยเป็นยูเอสดอลลาร์ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท = 1ดอลลาร์)

Postby nokroo » 14/02/2017 2:14 pm

โปรแกรมแปลงหน่วยบาทไทยเป็นยูเอสดอลลาร์ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท = 1ดอลลาร์)


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

int Bath;

float Dollar;

printf("Enter Number of Bath :");

scanf("%d",&Bath);

Dollar = Bath/30;

printf("%d Bath=%.2f Dollar \n",Bath,Dollar);

getch();

return 0;

}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest