ลองทำกัน

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

tzcu
Posts: 1
Joined: 25/09/2012 4:47 pm

ลองทำกัน

Postby tzcu » 25/09/2012 4:51 pm

จงอธิบายความหมายและการประยุกต์ใช้

1.จากกฎข้อที่1ของนิวตันซึ่งกล่าวไว้ว่า "วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถ้ามีแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ" และจากกฎข้อที่3ของนิวตันที่กล่าวว่า "แรงปฏิกิริยา=แรงกิริยา" จากกฎทั้ง2ข้อแสดงว่าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใดๆจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ นั่นย่อมแสดงว่าวัตถุในโลกนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือไม่ก็หยุดนิ่ง

จากคำกล่าวข้างต้นเพราะเหตุใดวัตถุในโลกนี้จึงไม่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ หรือ หยุดนิ่ง2.จงวาดกราฟระหว่างแรงเสียดทานและแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ พร้อมตอบคำถาม

2.1จากกราฟจะสามารถแบ่งรูปออกเป็น 2 โซน ในโซนที่1 แรงเสียดทานของวัตถุจะมีค่าใด ถ้าแรงเสียดทาน มากกว่า แรงภายนอก3.จงใช้หลักการของแบร์นูลลีร์ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ลูกไซ้โค้งของลูกฟุตบอล

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ลองทำกัน

Postby nokroo » 06/10/2012 9:43 pm

1. เพราะมีแรงลัพธ์ที่ไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุนั้นมีความเร่งในทิศทางที่มีแรงลัพธ์นั้นมากระทำ
3. เพราะว่าขณะลูกฟุตบอลเคลื่อนที่แหวกอากาศไปข้างหน้าและหมุนรอบตัวเองไปด้วยนั้น มันจะดึงเอาอากศที่อยู่รอบ ๆ ให้หมุนตามไปด้วย โดยอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านในซีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและอีกซีกด้านหนึ่งเคลื่อนที่ช้าลง ซีกที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นจะมีแรงดันของอากาศน้อยกว่า ตามหลักที่ว่า "เมื่อของไหล เช่น อากาศ น้ำ เคลื่อนที่เร็วขึ้นจะมีแรงดันลดลง" ดังนั้น ซีกที่อากาศเคลื่อนที่ช้ากว่าจะมีแรงดันมากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ด้านที่มีแรงดันอากาศมากกว่าก็จะดันให้ลูกค่อย ๆ เคลื่อนที่เป็นแนวโค้งได้

ที่มาของข้อมูล : http://www.rmutphysics.com/charud/speci ... eball1.htm

Kuroky77
Posts: 3
Joined: 05/06/2013 3:13 pm

Re: ลองทำกัน

Postby Kuroky77 » 06/06/2013 7:06 pm

น่าลองทำน่ะ


Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest