นรก..ร้อนแค่ไหน? (เทอร์โม for วิศวะ) เด็กฟิสิกส์ล่ะว่าไง

ที่นี่ เป็นพื้นที่สำหรับ ให้เพื่อน ฟิสิกส์ ได้ มา พบปะ ถามไถ่ กัน PHY = Mc<sup>2</SUP> (ฯลฯ..)

Moderator:

User avatar
Guest
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

นรก..ร้อนแค่ไหน? (เทอร์โม for วิศวะ) เด็กฟิสิกส์ล่ะว่าไง

Postby Guest » 17/08/2004 5:35 pm

นรกนั้นร้อนแค่ไหนเป็นคําถามที่หลายคนคงอยากรู้
หลายๆคนคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ ว่าไฟนรกนั้นแผดเผา
ได้ทุกอย่าง คนที่ตกนรกจะถูกทรมาณจากความร้อนของไฟนรกนี้
แล้วนรกล่ะร้อนแค่ไหนกัน...มีใครเคยพิสูจน์บ้างไหม??

ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท่านหนึ่ง
ได้ออกข้อสอบวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แก่นักศึกษาชั้นปีที่สามข้อหนึ่ง
เป็นลักษณะของข้อสอบการบ้าน โจทย์กําหนดว่า
จงหาว่านรกนั้นร้อนแค่ไหนโดยใช้ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์อธิบาย

นักศึกษามีเวลาหนึ่งคืนในการคิดหาคําตอบ นักศึกษาส่วนใหญ่
เขียนอธิบายข้อสอบ โดยใช้ทฤษฎีของบอยส์ แต่ไม่มีใครสามารถ
ทําข้อสอบข้อนี้ได้คะแนนเต็มยกเว้นนักศึกษาคนนึง
ลองมาดูคําตอบของนักศึกษาคนนี้ว่าเขาตอบว่าอย่างไร

วิธีทําและคําอธิบาย :
ก่อนอื่นเราต้องกําหนดขอบเขตหรือที่เรียกว่า boundary condition
ก่อนว่าจะ ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับนรกที่เราจะคํานวนหาอุณหภูมิ
ความร้อนอย่างไร

นรกต้อง เป็นสถานที่ที่มีตัวตน มีขนาดหรือมวลที่รู้แน่นอน

นรกนั้นต้องเป็นระบบเปิดเพราะมีการถ่ายเทเข้าหรือออกของมวล
มวลที่กําหนดนั้นก็คือวิญญาณนั่นเอง

มีข้อพิสูจน์บางประการว่าเมื่อคนตายแล้วนําหนักตัวจะลดลงนิดนึง
ซึ่งก็คือมวลหรือนําหนักของวิญญาณที่ออกจากร่างนั่นเอง

มวลเข้ากําหนดให้เป็นวิญญาณที่ตายแล้วตกนรก ส่วนมวลออก
ก็คือวิญญาณที่ใช้กรรมในนรกเสร็จแล้ว

พลังงานสามารถผ่านเข้าออกจากนรกได้ เพราะว่าวิญญาณนั้น
มีพลังงานอยู่

ตัวแปรที่สําคัญอีกอย่างคืออัตราการไหลเข้าออกของวิญญาณ
ในนรกนั้นว่ามีมากน้อยเพียงไร

การที่คนเราตายไปแล้วจะตกนรกหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของ
ความเชื่อทางศาสนา ศาสนาบางศาสนามีข้อบัญญัติว่า
หากใครไม่ได้นับถือศาสนาตน คนๆนั้นต้องตกนรก
และคนที่ตกนรกเพราะไม่ได้นับถือศาสนาดังกล่าว
ก็มีข้อกําหนดทางศาสนาของเค้าอีกว่า ศาสนาที่บัญญัติ
ให้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาตนต้องตกนรกนั้น
เปรียบเสมือนซาตาน และคนที่นับถือซาตานจะต้องตกนรก
สรุปแล้วถ้าในโลกมีศาสนาที่ขัดแย้งกัน ทุกคนบนโลกก็
ตกนรกหมด ดังนั้นเราจึงสรุปจากสมมุตติฐานนี้ได้ว่า
วิญญาณทุกดวงไปลงนรกหมด และวิญญาณทุกดวงที่ตกนรกไป
จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะการที่เป็นพวกนอกศาสนา
กับเป็นซาตานนั้นถือบาปหาบุญ

จากนั้นเราใช่กฎของบอยส์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร
ของระบบที่ขยายหรือหดตัวกับ มวลและพลังงานที่เข้าหรือออกจากระบบ

ดังนั้นจึงสามารถแบ่งสมมุติใหม่ออกได้เป็นสามข้อคือ

หนึ่งหากนรกนั้นมีมวลและพลังงานที่มากับวิญญาณเพิ่มเข้าไป
โดยที่ระบบหรือนรกขยายตัวออกได้เร็วไม่ทัน
นรกนั้นจะมีความหนาแน่นและมีความร้อนมหาศาลจนถึงจุดหนึ่ง
นรกจะระเบิดแตกออกเป็นเสี่ยงๆ

สองหากการขยายตัวของนรกนั้นเท่ากับอัตรการเพิ่มขึ้นของมวล
และพลังงาน นรกจะมีอุณหภูมิที่กันกับอุณหภูมิตอนที่นรกถือ
กำเนิดขึ้นมา และคงสภาพนั้นตลอดกาล

และสาม หากนรกขยายตัวได้เร็วกว่าอัตราการเข้ามาของมวล
และพลังงานจะทําให้อุณหภูมิของนรกลดลงเรื่อยๆ จนทุกอย่าง
อยู่ที่อุณหภูมิศุนย์องศาสมบูรณ์ -273.15 องศาเซลเซียส
หรือที่เรียกว่า Hell Freeze Over

เมื่อมาถึงตรงนี้ นักศึกษาคนนั้นเขียนอธิบายต่อว่า
ผมเคยแอบปิ้งสาวสวยหุ่นเซ็กซี่คนนึง และเอ่ยปากชวนเธอไปเดท
แต่เธอกลับปฎิเสธและบอกว่า " คิดจะนอนกับฉันล่ะก็
รอให้นรกเย็นก่อนเถอะ " แม้จะโดนปฎิเสธแต่ผมก็ไม่เลิกรา
เฝ้าเอาใจและทําดีต่อเธออย่างสมําเสมอ จนในที่สุดวันหนึ่งเธอ
ก็ใจอ่อนให้ผมได้นอนกับเธอ ดังนั้นคําที่เธอกล่าวไว้จึงทําให้
ผมเลือกสมมุติฐานข้อที่สามที่ว่าปริมาตรของนรกขยายใหญ่ได้เร็วกว่า
การเข้ามาของวิญญาณและพลังงาน และในที่สุดแล้วที่ ณ จุดหนึ่ง
ของเวลานรกจะมีอุณหภูมิเท่ากับศูนย์องศาสมบูรณ์

ดังนั้นคําตอบก็คือ ณ เวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่านรกร้อนเท่าไหร่
แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆมีอุณหภูมิลดลง จนถึง -273.15
องศาเซลเซียส และคงอุณหภูมินั้นไปตลอดกาล

ท่านศาสตราจารย์ให้นักศึกษาคนนั้นได้คะแนนเต็ม...

User avatar
Guest
Posts: 18
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ไม่ร้อนหรอก...

Postby Guest » 17/08/2004 5:53 pm

จริงๆแล้วมันหนาวมากต่างหากโดยมีตัวอย่างคือ
เพื่อนอู๋และเพื่อนเต๋าตอนดูสาว(โดยมีเพื่อนเกียคอยห้ามปราม)
ตอนแรกก็ดูอย่างเมามัน(แดดก็ร้อน)เหงื่อไหลเป็นทางมันก็ยังคงดูต่อไป(โดยมีเพื่อนเกียคอยห้ามปราม)จนแก้ว,ตูนมาเท่านั้นแหละถึงอุณหภูมิจะ30กว่าๆองศายังไงก็ทำให้เพื่อนอู๋และเพื่อนเต๋าตัวแข็งทื่อและเสียวสันหลังวาปๆ และนั่นก็เป็นหลักฐานที่แสดงว่านรกหนาว

momo_momo
Posts: 4
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Postby momo_momo » 23/07/2005 2:09 pm

โอ เป็นคำตอบที่น่าคิดจิงๆ แต่ถ้าเราไม่เชื่อ/ตอนนี้พิสูจน์ได้ว่านรกมีอยู่จริง
แล้วจะมีทฤษฎีอะไรที่อธิบายได้อย่างหมดข้อสงสัยหล่ะ ???
:evil: 8O :twisted:

b_taro
Posts: 1
Joined: 21/08/2005 12:00 am

Postby b_taro » 21/08/2005 11:21 pm

ในศาสนาพุทธ นรกมันมีทั้งหนาวและร้อนครับ ความหนาวและร้อนล้วนเกิดจากกรรมของแต่ละบุคคลนั้นเอง คนอื่นจะไม่ได้รับความร้อนนั้นเลยแม้เพียงนิดเดียว (สัตว์นรกตนอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันจะไม่ได้รับความร้อนของกันและกันเลย)เมื่อกรรมหมดหรือเบาบางลง ไฟนั้นก็จะดับมอดลง แล้วเราก็จะถูกพิจารณาว่ายังต้องถูกลงโทษจากกรรมอื่นอีกหรือไม่ หรือถ้าไม่เราจะได้ไปจุติที่ภูมิไหน มนุษย์เราเวลาตายไปมักจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยในทันที แต่มักจะได้ไปจุติในนรกหรือไม่ก็สวรรค์ขึ้นอยู่กันเวลาตายใจเราผูกไว้กับสิ่งไหน ถ้าใจคิดดีใจใสก็ได้ไปสวรรค์ก่อน ถ้าใจหม่นหมองเช่นขาดใจตาย ถูกฆ่าตาย อดอาหารตายก็ลงนรกก่อน แต่ถ้าใจไม่ใสไม่หมอง(ตายแบบไม่รู้ตัวเช่นนั่งมอเตอร์ไซด์ไปธุระ อยู่ๆสิบล้อก็พุ่งมาเหยียบ ใจไม่มีจุดหมาย)ก็ต้องไปรอตัดสินก่อนว่าจะได้ไปที่ไหน ซึ่งผู้ตัดสินมิใช่ใคร นั่นก็คือพยายมบาล จริงๆแล้วพยายมบาลนั้นเป็นเทวดาในช้น จาตุมหาราชิกา มีหน้าที่ช่วยคนไม่ให้ลงนรก โดยพยายมบาลจะตัดสินจากกรรมที่ถูกบรรทึกไว้ในตัวเรา(สิ่งนี้ผมเรียกว่าอภิมหาหน่วยความจำครับ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายครับ) ส่วนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยนั้นมีน้อยครับ แต่ก็มี

มนุษย์เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วครับ ทราบมั้ยว่าคนที่อยู่รอบตัวที่เรานั้นทุกคนเคยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันมาแล้วทั้งนั้น ตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นนั่นคือเข้าสู่นิพพาน เราต้องเวียนว่ายตายเกิดมาพบมาเจอกันต่อไป ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า "ศีล สมาธิ ปัญญา" หมายความว่า เมื่อรักษาศีลได้บริสุทธิ์เวลาทำสมาธิแล้วเราจะสงบได้ง่ายไม่วอกแวก ก็จะเกิดปัญญา ทราบมั้ยว่าปัญญาที่กล่าวนี้หมายถึงอะไรมาจากไหน ปัญญานี้อยู่กับเราครับอยู่มานานมากแล้ว นานขนาดที่ว่าไม่ต้องนับว่านานขนาดไหน เมื่อเราเวียนว่ายตายเกิดความรู้ของเราไม่ได้หายไปไหน ไม่ได้ถูกลบไปไหน มันยังคงสถิตย์อยู่กับเรา ปัญญานี้อยู่กับเรามาตลอดเพียงแต่เราหยิบมาใช้กันไม่เป็น แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีใช้ไว้แล้วครับ ในตอนต้นผมถึงกล่าวถึงอภิมหาหน่วยความจำ นั่นก็คือสิ่งนี้ครับ นั่นก็คือตัวเรา เพราะความรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่ได้หายไปไหนไม่ว่าจะเกิดตายกี่รอบ

icu

Postby icu » 25/08/2005 10:44 am

ฟิสิกส์ไม่ได้เรียนเหมือนวิศวะ จะได้มั่วๆให้ดูมีหลักการก็คะแนนเต็มแล้ว ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ใช้ความคิดอย่างละเอียดอ่อนจริงๆ จึงไม่แปลกที่ในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย ฟิสิกส์จึงเป็นอันดับหนี่ง เป็นสาขาที่คนระดับหัวกะทิของประเทศนั้นจะเลือก

เรื่องอุณภูมิของนรก ก่อนอื่นต้องปริมาณทางฟิสิกส์ที่สัมพันธ์โดยตรงกับอุณภูมิก็คือ entropy เราจะนิยามเอนโทปีได้ก็ต่อเมื่อระบบเป็น reversible process คือ ผันกับไปสู่จุดเริ่มต้นได้
ณ. จุดนี้เรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่านรกเป็นระบบที่ผันกลับได้หรือไม่ ดังนั้นนิยายามของอุณภูมิของนรกยังมีปัญหาอยู่

ส่วนภาพนรกที่เด็กวิศวะข้างบนมั่วมา อาจเป็น mixed picture ของ กฎข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิคส์
ซึ่งหัวใจก็คือความร้อนและงานเป็นปริมาณเดียวกัน ผันกลับไปมาได้

ในที่นี้จะผันวิญญาณที่เป็นปริมาณที่มี consciousness (ความรับรู้) กับปริมาณความร้อนได้อย่างไร ถ้าวิญญาณเป็นปริมาณที่คล้ายคลึงกับความร้อนจริงทำไปไม่dissipateให้กับสิ่งแวดล้อมจนหมดก่อนที่จะไป
ถึงนรกก็ไม่รู้.......สรุปคือ เด็กวิศวะข้างคนมั่วจริง

อีกอย่าง ถ้าจะอธิบายว่าการที่นรกขยายตัวแล้ว cool down เหมือนที่จักรวาล จากจุดกำเนิดที่ร้อนมากๆ มาถึงเย็นมากๆ ในปัจจุบัน(ประมาณ 3 เคลวิน) เหมือนในทฤษฎีบิ๊กแบง
เราก็ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ใน"สมดุลความร้อนตลอดเวลา" หรือ รูปร่างของเส้นโค้งการแจกแจงของ Plank ไม่เปลี่ยน เราจึงคิดว่าอุณหภูมิลดลงตามอัตราขยายตัวได้ ถึงตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยว่านรกจะสมดุลความร้อนอย่างนั้นได้อย่างไร เพราะในกรณีของจักรวาลเรามี แสงหรือ photons หรือ Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR) ทำหน้าที่นั้น แต่ใน นรก "วิญญาณถูก localized ให้อยู่กับที่รับกรรมตามจุดต่างๆ" ไม่ได้เพ่นพ่านทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานไปทั่วขุมนรกสักหน่อย

เฮ้อ ตอบสั่วๆอย่างนี้ก็ได้เต็ม ก็สมควรแล้วสำหรับวิศวะ ถ้าอยู่ฟิสิกส์ก็สอบตกไปแล้ว

อีกอย่างไอ้เรื่องข้างบนน่ะ เคยเห็นมาก่อนแล้วสงสัยลอกฝรั่งมาอีกที จริงๆแล้วเรื่องแค่นี้ถ้าเป็นนักฟิสิกส์จริงๆ จะตอบกระทู้พวกนี้ใช้ "ไขสันหลังเขียน" ก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้สมองด้วยซ้ำ เด็กเก่งๆที่บ้าพอจะเรียนฟิสิกส์สิ่งที่ตัวเองรักจริงๆ ไม่ใช่แค่เลือกเรียนตามค่านิยมของสังคม ในเมืองไทยก็ยังมีอยู่เยอะนะเฟ้ย

User avatar
icphysics
Posts: 178
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

Postby icphysics » 13/12/2006 1:44 am

มาอ่านอีกกรอบ ก็ ยัง ชอบ

User avatar
godprince
Posts: 51
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: ข้างหลังคุณ

Postby godprince » 18/12/2006 10:54 am

มันส์ จิง ได้ความรู้เยอะเลย


Return to “สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests