Page 1 of 1

โปรแกรม FRNC-5PC คัยรู้ช่วยทีคับ

Posted: 04/12/2009 5:15 am
by theeraphon
คัยรู้มั่งว่า มันหาโหลดได้จากที่ไหนได้คับ เปนโปรแกรมคำนวณค่า ต่างๆเกี่ยวกับการเผาไหม้ ของน้ำมัน อุณภูมิ เตาเผา คือผมจำเป็นต้องใช้โปรแกรมตัวนี้ ไม่ทราบคัยพอมีมั่งคับ หรือรู้ว่าหาโหลดได้จากไหน นี่ เปนตัว sample โปรแกรม >> http://www.pfrengineering.com/sample_input_1.htm

Re: โปรแกรม FRNC-5PC คัยรู้ช่วยทีคับ

Posted: 15/12/2009 4:05 am
by acdsin24
มันเป็นโปรแกรมฟรีหรือเปล่าครับ