ช่วยคิดหน่อยนะครับ งงมาก ขอวิธีทำ และคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ

ที่นี่ เป็นพื้นที่สำหรับ ให้เพื่อน ฟิสิกส์ ได้ มา พบปะ ถามไถ่ กัน PHY = Mc<sup>2</SUP> (ฯลฯ..)

Moderator:

User avatar
raknaja
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ช่วยคิดหน่อยนะครับ งงมาก ขอวิธีทำ และคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ

Postby raknaja » 23/08/2007 4:34 pm

ช่วยคิดหน่อยนะครับ งงมาก ขอวิธีทำ และคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ


1..วัตถุมวล 5 kg วางอยู่บนพื้นเอียง ทำมุม 30 องศา กับพื้น จงหา
1.1 ค่า สปส ความเสียดทาน
1.2 แรงทีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
1.3 แรงต้านของพื้น

2....แตะลูกบอลทำมุม 30 องศา กับแนวราบ ด้วยความเร็ว 10 m/s
2.1 จงหาความเร็ว แนวราบและแนวดิ่ง
2.2 แรงที่กระทำกับลูกบอล ขณะที่ลอยอยู่
2.3 ลูกบอลจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไร และใช้เวลาเท่าไร และมีความเร่งเท่าไรข้อ 3 ใหญ่ .. แรง 5 N และ 12 N ทำกับวัตถุหนึ่ง จงใช้สูตรคำนวณหา
3.1 แรง ลัพธ์ที่น้อยที่สุด (ทิศ)
3.2 แรงลัพธ์ที่มากที่สุด (ทิศ)

ช่วยคิดหน่อยนะครับ งงมาก ขอวิธีทำ และคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ

User avatar
peter
Posts: 1
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Postby peter » 18/04/2008 1:55 am

ข้อ1. เวลาคิดแบบพื้นเอียง
เมื่ออยู่ในรูปสมดุลจะมีแรงกระทำ 2แรง คือ
1. ในแนวเอียงลงเปนแรง mgsin
2. ในแนวเอียงขึ้น เปนแรง umgcos
เราเลยได้ว่า mgsin = umgcos

เพราะฉะนั้น u = tan30

ข้อ 2.
1. ความเรวแนวราบ = 10cos3o
ความเรวแนวดิ่ง = 10sin30
2.มีแรงกระทำคือ แรงmg
3. เรามาหาเวลาก่อน จากที่เรารุว่าuดิ่งคือ 10sin30 = 5
แตที่ระยะสูงสุดมี v = o
จาก v = u + gt
0 = 5 - 10t
t = 0.5 s
เรามาหาระยะสูงสุด
s = ut + 1/2gtt
แทนค่า u = 5
t = 0.5
ได้ s = 1.25
ความเร่งเกิดจากแรงmgเพียงอย่างเดียว จึงเท่ากับ 9.8


ข้อ 3.
แรงที่น้อยสุดเกิดจากที่ทั้งสองแรงสวนทางกันแล้วมันจะหักล้างกันเอง
จึงเหลือแค่ 7 นิวตัน
ทิศตามแรง 12 นิวตัน

ส่วนแรงลัพธืที่มากที่สุด คือ แรงทั้งสองไปตามกัน ได้ 12 + 5 = 17 นิวตัน
ส่วนทิศก็ตามแรงทั้งสองนั้น

จาขออภัยนะคับ ถ้าเกิดผิดพลาดในข้อใดๆ
ขอบคุนคับ


Return to “สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests