small atom

ที่นี่ เป็นพื้นที่สำหรับ ให้เพื่อน ฟิสิกส์ ได้ มา พบปะ ถามไถ่ กัน PHY = Mc<sup>2</SUP> (ฯลฯ..)

Moderator:

User avatar
sarawut_long
Posts: 2
Joined: 01/01/1970 7:00 am

small atom

Postby sarawut_long » 11/06/2007 1:17 pm

ขนาดอะตอมของธาตุใดเล็กที่สุดครับ

acdsin24
Posts: 163
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

Postby acdsin24 » 12/06/2007 1:38 am

http://periodic.lanl.gov/default.htm
ขนาดอะตอมจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้
1. จำนวนระดับพลังงาน หรือจำนวนชั้นอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส อะตอมของธาตุที่มีจำนวนระดับพลังงาน
ของอิเล็กมากกว่าจะมีขนาดใหญ่กว่า
2. ถ้ามีจำนวนระดับพลังงานเท่ากันให้พิจารณาจำนวนประจุบวกหรือโปรตรอนในนิวเครียสอะตอมหรือไอออนของธาตุ
ที่มีประจุบวกในนิวเคลียสมาก จะมีขนาดเล็กกว่าอะตอมหรือไอออนของธาตุที่มีประจุในนิวเคลียสน้อยกว่า
ทั้งนี้เพราะอะตอมหรือไอออนที่มีประจุบวกในนิวเคลียสมากจะดึงดูดอิเล็กตรอนวงนอกได้แรงกว่า
3. อัตราส่วนของจำนวนโปรตรอนในนิวตรอนต่อจำนวนอิเล็กตรอน ไอออนของธาตุใดี่มีค่า p/e มาก จะมีขนาดเล็กกว่าไอออนของธาตุที่มีค่า p/e น้อยกว่า
แนวโน้มของขนาดอะตอมในหมู่เดียวกัน
ธาตุในหมู่เดียวกันมีขนาดอะตอมเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม คือ จำนวนโปรตรอนในนิวเคลียสจะเพิ่มขึ้น แต่แรงดึงดูดต่อ
เวเลนซ์อิเล็กตรอนมีน้อย เนื่องจากจำนวนระดับพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่เพิ่มขึ้น มีผลให้อะตอมมีขนาดใหญ่ขึ้นตามเลขอะตอม
แสดงว่าในกรณีนี้การเพิ่มระดับพลังงานมีผลมากกว่าการเพิ่มจำนวนโปรตรอนในนิวเคลียส
แนวโน้นของขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน
ธาตุในคาบเดียวกันมีขนาดอะตอมลดลง เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น คือ ธาตุในคาบเดียวกันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงาน
เดียวกัน แต่มีโปรตรอนในนิวเคลียสต่างกันธาตุที่มีโปรตรอนมากจะดึงดูดเวเลนซ์อิเล็กตรอน
ได้แรงกว่าจึงทำให้อะตอมมีขนาดเล็ก
http://www.flexthai.com
ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ
http://dictionary.flexthai.com
http://ltd.flexthai.com


Return to “สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests