ช้วยเก้ด้วยคะ

ที่นี่ เป็นพื้นที่สำหรับ ให้เพื่อน ฟิสิกส์ ได้ มา พบปะ ถามไถ่ กัน PHY = Mc<sup>2</SUP> (ฯลฯ..)

Moderator:

เก้ ม.บู

ช้วยเก้ด้วยคะ

Postby เก้ ม.บู » 16/10/2006 6:46 pm

1
ไอน้ำขยายตัวในกังหันโดยมีการไหลแบบคงตัวด้วยอัตราการไหลเชิงมวล 25000kg/h
ไอน้ำไหลเข้ากังหันที่สภาวะ 8 Mpa และ 450 องศาซีและไหลออกที่ความดัน 50 kpa
ในสถานะอิ่มตัวถ้ากำลังที่ได้ออกจากกังหัน 4MW จงคำนวนหาอัตราของเอนโทรปี
เจนเนอเรชั่นของกระบวณการนี้สมมุติว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆมีอุณหภูมิ 25 องศาซี
ตอบ 8.38kw/k

2
ปั้มความร้อนแบบคาร์โนต์เครื่องหนึงถูกใช้ในการให้ความร้อนแก่อาคารเพื่อรักษาอุณภุมของ
อาคารให้มีค่าคงที่ที่อุณหภูมิ 25 องศาซีอาคารมีอัตราการสูญเสียความร้อนด้วยอัตรา2500 kj/h
ต่อความแตกต่าของอุณหภูมิ 1 องศาซีที่แตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอกถ้าอุณหภูมิ
ภายนอกเท่ากับ 4 องศาซี
จงคำนวนหาค่าสัมประสิทธิ์ (cop)และกำลังที่ป้อนให้กับปั้มความร้อนนี้
ตอบ cop=16.4และ0.762kw

Guest

Postby Guest » 17/10/2006 12:47 am

ไม่รู้จะตั้ง หลายกระทู้ทำไม
กระทู้ที่ ตั้ง คนเข้ามา แล้ว ไม่คลิกมาอ่านก็ไม่รู้ ว่าคุณ ถาม อะไร
จะได้คำตอบมั๊ยนั่น ออ


Return to “สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest