ตอบหน่อยนะค่ะ

ที่นี่ เป็นพื้นที่สำหรับ ให้เพื่อน ฟิสิกส์ ได้ มา พบปะ ถามไถ่ กัน PHY = Mc<sup>2</SUP> (ฯลฯ..)

Moderator:

cooperpairs

ตอบหน่อยนะค่ะ

Postby cooperpairs » 16/09/2006 12:06 am

อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง cooper pairs ใน superconductor material และหลักสถิติที่ใช้ในการพิจารณาอนุภาคเหล่านี้

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ตอบหน่อยนะค่ะ

Postby nokroo » 09/09/2011 8:55 am

ตัวนำยิ่งยวด (Superconductors)

http://www.rmutphysics.com/charud/speci ... /home.html


Return to “สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest