แบบฝึก ภาษา C ของ อ.คณิต

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น java สำหรับ นักฟิสิกส์

Moderator:

ภาษา c

แบบฝึก ภาษา C ของ อ.คณิต

Postby ภาษา c » 15/09/2004 11:29 am

ลองดู แล้วกันนะ ข้อไหนใช้ไม่ได้ บอกด้วย
/* การบ้านบทที่ 5 ข้อ 2 */
#include<stdio.h>
void main()
{
int x=0,y=1,z=2;
char ch=' ';
printf("show value befor ++ or -- by\n");
printf(" %cx=%d\n",ch,x);
printf(" %cy=%d\n",ch,y);
printf(" %cz=%d\n",ch,z);
printf("show x- -y=%d\n",x- -y);
printf("show x++ +y=%d\n",x++ +y);
printf("show value befor ++ or -- by\n");
printf(" %cx=%d\n",ch,x);
printf(" %cy=%d\n",ch,y);
printf(" %cz=%d\n",ch,z);
}
/*
การใช้ x++ +y กับ x+++y ให้ผลหมือนกัน เป็นไปตามกฎ
*/

Guest

บท5 ข้อ 3

Postby Guest » 15/09/2004 11:31 am

/*ข้อ3*/
#include<stdio.h>
void main()
{
int n,power=1;
for (n=0;n++<=10;power*=2)
printf("\nn=%2d power=%4d",n,power);
printf("\n");
}
/*ถ้าใช้++n จะได้ผลดังนี้ คือ จะได้ค่า n สูงสุดป็น 10 การวิ่งจะเป็นดังนี้ กำหนด n=0 แล้ว +ค่า n ก่อนนำไปเทีบยกับ 10 แล้วจะแสดงค่า n และ power ออกมา ต่อมา power =power*2 รอบแรก รอบสอง powerจึงแสดงค่าเป็น 2
ถ้าใช้ n++ จะได้ผลดังนี้ คือ จะได้ค่า n สูงสุดป็น 11 การวิ่งจะเป็นดังนี้ กำหนด n=0 แล้ว +ค่า n หลัง นำไปเทีบยกับ 10 แล้วจะแสดงค่า n ที่เพิ่มค่าแล้ว และ power ออกมา ต่อมา power =power*2 รอบแรก รอบสอง powerจึงแสดงค่าเป็น 2

*/

Guest

บท5 ข้อ 5

Postby Guest » 15/09/2004 11:32 am

/* ข้อ 5 */
#include<stdio.h>
void main()
{
int a,b,c;
a=(b=-5)+(c=8);
printf("\n%6d",a);
printf("\n");
}
/*
วงเล็บ มีความสำคัญ เพราะ ถ้าไม่ใส่ บุพลขจะไม่สามารถ ทำงานได้ ดังแสดง จะทำให้ b =-5 และc = 8 ก่อน
แล้วจึงเอา a=b+c ได้คำตอบ เป็น 3
*/

Guest

บท 5 ข้อ 6

Postby Guest » 15/09/2004 11:33 am

/* ข้อ 6*/
#include<stdio.h>
void main()
{
int x=5,y=4,z=3;
x+=y+=z=8;
printf("\n%6d",x);
printf("\n");
}
/*
จะได้ผลลัพ = 17
เขียนให้ได้ผลหมือนกันดังนี้
#include<stdio.h>
void main()
{
int x=5,y=4,z=3;
x+=(y+=(z=8));
printf("\n%6d",x);
printf("\n");


*/

acdsin24
Posts: 163
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

Postby acdsin24 » 22/09/2004 7:28 pm


Guest

Re: บท 5 ข้อ 6

Postby Guest » 05/07/2006 9:25 pm

บุคคลทั่วไป wrote:/* ข้อ 6*/
#include<stdio.h>
void main()
{
int x=5,y=4,z=3;
x+=y+=z=8;
printf("\n%6d",x);
printf("\n");
}
/*
จะได้ผลลัพ = 17
เขียนให้ได้ผลหมือนกันดังนี้
#include<stdio.h>
void main()
{
int x=5,y=4,z=3;
x+=(y+=(z=8));
printf("\n%6d",x);
printf("\n");


*/

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: แบบฝึก ภาษา C ของ อ.คณิต

Postby nokroo » 12/06/2012 9:25 am

โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมใด ๆ เมื่อทราบความยาวด้านทั้ง 3 ภาษา C

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

int main()

{

float s,a,b,c,A;

printf("a = ");

scanf("%f",&a);

printf("b = ");

scanf("%f",&b);

printf("c = ");

scanf("%f",&c);

s = (a+b+c)/2;

A = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));

printf(" A = %f\n",A);

getch();

}

Kuroky77
Posts: 3
Joined: 05/06/2013 3:13 pm

Re: แบบฝึก ภาษา C ของ อ.คณิต

Postby Kuroky77 » 12/06/2013 5:45 pm

ขอบคุณค่ะสำหรับแบบฝึกเยี่ยมมากเลย


Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest