ใครก็ได้ช่วยทำโจทย์ฟิสิกส์ให้หน่อยนะคะ T_T

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

diowza
Posts: 2
Joined: 04/06/2010 3:40 pm

ใครก็ได้ช่วยทำโจทย์ฟิสิกส์ให้หน่อยนะคะ T_T

Postby diowza » 04/06/2010 5:32 pm

ข้อ 1.

Image


ข้อ 2.

Image


2 ข้อนะคะ


ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ใครก็ได้ช่วยทำโจทย์ฟิสิกส์ให้หน่อยนะคะ T_T

Postby nokroo » 28/06/2010 9:09 pm

ใช้วิธีแตกแรงเข้าแกน x และแกน y จะได้

ผลรวมของแรงลัพธ์ในแนวแกน x :

T1 cos 53? = T2 cos 37?

T2 = 30 ? cos 53?/cos 37?

= 30 ? 0.602/0.799

= 22.603 นิวตัน

ผลรวมของแรงลัพธ์ในแนวแกน y :

T1 sin 53? + T2 sin 37? = w

30 sin 53? + 22.603 sin 37? = w

30 ? 0.799 + 22.603 ? 0.602 = w

w = 37.562 นิวตัน

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ใครก็ได้ช่วยทำโจทย์ฟิสิกส์ให้หน่อยนะคะ T_T

Postby nokroo » 28/06/2010 9:35 pm

2. แตกแรงเข้าแกน x และแกน y จะได้

ผลรวมของแรงลัพธ์ในแนวแกน x :

T1 cos 37? = T2 cos 53?

จะได้

T1 = T2 cos 53?/cos 37? .........(1)

ผลรวมของแรงลัพธ์ในแนวแกน y :

T1 sin 37? + T2 sin 53? = 100 ..........(2)

แทนค่า T1 ลงไปในสมการ (2) จะได้

T2 cos 53? sin 37?/cos 37? + T2 sin 53? = 100

T2 (0.602 ? 0.602/0.799 + 0.799) = 100

T2 = 100/1.252

T2 = 79.872 นิวตัน

นำค่า T2 ไปแทนในสมการ (1) จะได้

T1 = 79.872 cos 53?/cos 37?

= 79.872 ? 0.602/0.799

= 60.179 นิวตัน

ดังนั้น แรงตึงเชือก T1 = W1 และ T2 = W2 ตามลำดับ จะได้

W1 = 60.179 นิวตัน และ

W2 = 79.872 นิวตัน
Last edited by nokroo on 09/01/2011 12:23 pm, edited 1 time in total.

diowza
Posts: 2
Joined: 04/06/2010 3:40 pm

Re: ใครก็ได้ช่วยทำโจทย์ฟิสิกส์ให้หน่อยนะคะ T_T

Postby diowza » 07/07/2010 9:16 pm

ขอบคุณมากค่าาา

:-D


Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests