พลังบุญ สร้าง”ฤทธิ์ทางใจ” โดย ธ. ธรรมรักษ์

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

พลังบุญ สร้าง”ฤทธิ์ทางใจ” โดย ธ. ธรรมรักษ์

Postby nokroo » 10/01/2017 1:23 pm

พลังบุญ สร้าง”ฤทธิ์ทางใจ”
มกราคม 10, 2017 โดย ธ. ธรรมรักษ์


Image

“บุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริง “ ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตกาล
ท่านรู้ ท่านทำ ท่านสร้างและเมตตาบอกคนที่กำลังทุกข์ยากให้รู้จัก

พลานุภาพแห่งบุญ ที่จะดลบันดาล
สร้างปาฏิหาริย์ใหญ่ในชีวิต

สำหรับท่านที่ทำบุญแต่ไม่ได้หวังผลอะไรทางโลก
ไม่ได้หวังว่าจะได้รับ
ขอบอกตรงนี้ว่า อันต้นไม้ที่ออกผลนั้น
เมื่อถึงเวลาที่ออกผลก็ต้องออก
เป็นกฏธรรมชาติ เป็นกฏแห่งกรรม
ท่านจะใช้กิน ใช้ประโยชน์หรือไม่ เป็นสิทธิ์ของท่าน

แต่สำหรับผลบุญที่เกิดขึ้นจากบุญนั้น ดีอย่างไร
ขอเมตตาครูบาอาจารย์
นำมาให้ท่านที่ไม่เคยทราบได้อ่านกัน
เมตตาธรรมจาก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

“เพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของใจ ถ้าใจมีบุญแล้วใจจะมีความสุข

ใจจะไม่มีความทุกข์ ถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนจะอดอยากขาดแคลน ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ถ้ามีบุญแล้วใจจะไม่ทุกข์กับการอดอยากขาดแคลน

การเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกาย ซึ่งร่างกายของพวกเราทุกคน ต่อไปก็จะต้องแก่กัน จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกัน จะต้องตายกัน ถ้าเราไม่มีบุญเราจะทุกข์มาก

เพราะใจไม่มีที่พึ่ง ไม่มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย

แต่ถ้าเรามีบุญ เราก็จะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยว
ที่จะรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ
ไม่ให้ทุกข์ใม่ให้วุ่นวายไปกับความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย

เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำบุญ

ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเดือดร้อน
เวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรไป หรือสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเป็นอะไรไป เราจะทุกข์เราจะไม่สบายใจกัน

ดังนั้น เราจึงควรที่จะทำบุญกันบ่อยๆ
ทำบุญกันอยู่เรื่อยๆ ทำจนกว่าเราจะมีความมั่นใจว่า

เรามีบุญพอเพียงต่อการรักษาใจของเรา
ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ
ที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังจะเกิดต่อไปในอนาคต.

อนุโมทนา สาธุธรรมครูบาอาจารย์

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์


ที่มา : https://torthammarak.wordpress.com/2017 ... %E0%B9%83/

Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests