ยิ่ง “ให้” กลับยิ่ง “ได้”

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ยิ่ง “ให้” กลับยิ่ง “ได้”

Postby nokroo » 07/01/2017 4:15 pm

ยิ่ง “ให้” กลับยิ่ง “ได้”
มกราคม 6, 2017 โดย ธ. ธรรมรักษ์

Image

เรามาพิจารณาร่วมกันว่าจริงหรือไม่

ให้ทานครั้งใด
ได้รับการชำระจิตใจ
ที่เคยโลภ ตระหนี่ลดลง

ให้ทานครั้งใด
ใจยิ่งมีความเมตตาต่อผู้อื่น
เข้าใจความทุกข์ยากมากขึ้น

ให้ทานครั้งใด
ได้รับปัญญารู้แจ้ง
ถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ให้ทานครั้งใด
ใจได้รับความสุข ปิติมากขึ้น

ให้ทานครั้งใด
ใจสดชื่น ลดความโกรธ

ให้ทานครั้งใด
เราเข้าใจโลก..
เข้าใจธรรม…มากขึ้น

ให้ทานครั้งใจ
ได้บุญกุศลเข้าเสบียงบุญ
ใช้ในภพนี้และภพหน้า

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

ที่มา : https://torthammarak.wordpress.com/2017 ... %E0%B9%89/

Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest