คนรุ่นใหม่อย่างเรา คิดยังไงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์??

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

Attaphol
Posts: 4
Joined: 07/06/2013 2:31 pm

คนรุ่นใหม่อย่างเรา คิดยังไงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์??

Postby Attaphol » 07/06/2013 2:40 pm

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลังงานความร้อน ที่ใช้เชื้อเพลิงมีราคาถูกและให้พลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมาก แถมยังไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วย คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันบ้างคับ!!

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: คนรุ่นใหม่อย่างเรา คิดยังไงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์??

Postby nokroo » 19/06/2013 9:24 am

มีข้อดีมากมายอย่างนี้ ทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ทรงจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการเพื่อประชาชนชาวไทย เช่น มูลนิธิโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในพระราชดำริ.....


Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests