ปรากฏการณ์ซัน เอาท์เทจ (Sun outage)

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

acdsin24
Posts: 163
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

ปรากฏการณ์ซัน เอาท์เทจ (Sun outage)

Postby acdsin24 » 07/01/2013 5:34 am

ปรากฏการณ์ซัน เอาท์เทจ (Sun outage)

ปรากฏการณ์ซันเอาท์เทจ (Sun Outage) คือการที่ดวงอาทิตย์ ดาวเทียม และโลก โคจรตรงกัน ซึ่งคลื่นรังสีจากดวงอาทิตย์จะรบกวนคลื่นส่งสัญญาณจากดาวเทียม ส่งผลให้การส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมกับสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลก
http://www.flexthai.com
ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ
http://dictionary.flexthai.com
http://ltd.flexthai.com

Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest