ทฤษฎีบีซีเอส (BCS theory)

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ทฤษฎีบีซีเอส (BCS theory)

Postby nokroo » 02/12/2011 11:36 am

ทฤษฎีบีซีเอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เสนอโดย บาร์ดีน (Bardeen), คูเปอร์ (Cooper) และ ชริฟเฟอร์ (Schrieffer) (BCS) ในปี 1957 เป็นทฤษฎีระดับจุลภาค (เล็กจิ๋ว)ทฤษฎีแรกของสภาวะการนำไฟฟ้ายิ่งยวดตั้งแต่ที่ได้ถูกค้นพบในปี 1911 เป็นทฤษฎีที่อธิบายสภาวะของการนำไฟฟ้ายิ่งยวดที่เป็นผลลัพธ์ระดับจุลภาค ที่เกิดจาก"การควบแน่น"ของคู่อิเล็กตรอนเข้าสู่สถานะคล้ายสถานะ บอซัน (BOSON) ทฤษฎีคือยังใช้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์การจับคู่ระหว่างนิวคลีออนในนิวเคลียสอะตอม

ประวัติศาสตร์

กลางปี 1950 ได้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการนำไฟฟ้ายิ่งยวด มันเริ่มต้นในรายงานการวิจัยปี 1948, เกี่ยวกับปัญหาของทฤษฎีโมเลกุลของสภาวะการนำไฟฟ้ายิ่งยวด (superconductivity) ซึ่ง ฟริตซ์ ลอนดอน (Fritz London) เสนอว่าสมการปรากฏการณ์แห่งลอนดอน (phenomenological London equations) อาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมาของการเชื่อมโยงของสถานะควอนตัม ในปี 1953 ไบรอัน พิพเพิร์ด (Brian Pippard), ได้รับแรงจูงใจจากการทดลองการเจาะผ่านทะลุ, ได้เสนอว่านี่จะเป็นการปรับเปลี่ยนสมการลอนดอนผ่านพารามิเตอร์มาตราส่วนใหม่ที่เรียกว่าระยะการเชื่อมโยงกัน

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97% ... %B8%B5_BCS
Last edited by nokroo on 12/02/2013 5:19 pm, edited 1 time in total.

Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests