ช่วยแก้ โจทย์ 3 ข้อนี้ทีเถอะค่ะ จนปัญญาจิงๆ

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

kamin
Posts: 2
Joined: 09/07/2011 11:27 am

ช่วยแก้ โจทย์ 3 ข้อนี้ทีเถอะค่ะ จนปัญญาจิงๆ

Postby kamin » 09/07/2011 11:36 am

1. ยิงปืนขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 490 m/s จงหา
ก. นานเท่าใดกระสุนปืนจึงอยู่ตำแหน่งสูง 7.84 km. จากตำแหน่งเริ่มต้น
ข. ความเร็วของกระสุนปืนที่ตำแหน่งสูง 7.84 km. มีค่าเท่าใด
2. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งจากหน้าผาริมทะเลซึ่งอยู่สูง 15 m. จากผิวน้ำถ้าก้อนหินลอยขึ้นไปได้ 5 m. แล้วตกลงไปกระทบผิวน้ำ จงหา
ก. ความเร็วต้นของก้อนหิน
ข. เวลาที่ก้อนหินลอยอยู่ในอากาศ
3. จุดบั้งไฟให้เคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งด้วยความเร่ง 6 m/s2 ถ้าเชื้อเพลิงหมดเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ 10 s บั้งไฟนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงเท่าใด จากพื้นดิน (กไหนดให้ g = 10 m/s2 )

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ช่วยแก้ โจทย์ 3 ข้อนี้ทีเถอะค่ะ จนปัญญาจิงๆ

Postby nokroo » 17/07/2011 9:14 am

1. ก. ทราบ ระยะทาง s = 7.84 กิโลเมตร = 7.84 ? 10? เมตร

ความเร็วต้น u = 490 เมตรต่อวินาที

หาเวลา t = ?

ใช้สูตร s = (u + v)t/2

7.84 ? 10? = (490 + 0)t/2

t = 32 วินาที

ข. ทราบ ระยะทาง, ความเร็วต้น, เวลา

ใช้สูตร v = u + gt

v = 490 - 10(32)

v = 170 เมตรต่อวินาที

2. ก. ทราบ ระยะทาง s = 5 เมตร

หาความเร้วต้น u

ใช้สูตร v? = u? + 2gs

0 = u? - 2(10)(5)

u? = 100

u = 10 เมตรต่อวินาที

หาเวลาที่ก้อนหินลอยอยู่ในอากาศ

s = ut + ? gt?

-15 = 10t - ? (10)t?

5t? - 10t - 15 = 0

t? - 2t - 3 = 0

(t + 1)(t - 3) = 0

t = -1, 3 วินาที

ใช้ t = 3 วินาที

เวลาที่ก้อนหินลอยอยู่ในอากาศ คือ 3 วินาที

3. ทราบ ความเร่ง = 6 เมตรต่อวินาที?

เวลา = 10 วินาที

หาความเร็วต้น u

ใช้สูตร v = u + at

0 = u - 6(10)

u = 60 เมตรต่อวินาที

หาระยะทาง ใช้สูตร

s = (u + v)t/2

s = (60 + 0)10/2

s = 300 เมตร


Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest