Page 1 of 1

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์ ม.เกษตร

Posted: 09/05/2013 3:12 pm
by acdsin24
ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์ ม.เกษตร

ประกาศรับสมัคร
ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

เพื่อหาประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน
และเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง

คุณสมบัติ :
- เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการสอนปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
- มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และ ไม่มีปัญหาด้านการเรียน

ขอใบสมัครและสมัครได้ที่ :
- ห้องธุรการภาควิชาฟิสิกส์ คุณพินิจ(อ้อ) ศิริพยัคฆ์

วันเวลาสอบสัมภาษณ์
- แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป**
หมดเขตวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2556

Re: ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์ ม.เกษตร

Posted: 28/06/2013 5:49 pm
by Sunny7855
ดีจังเลย น่าสนใจมาก ขอบคุณนะครับ