โปรแกรมภาษาจาวา สามเหลี่ยมปาสคาล ขนาด 8 แถว

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมภาษาจาวา สามเหลี่ยมปาสคาล ขนาด 8 แถว

Postby nokroo » 08/10/2017 8:47 pm

โจทย์

Image

package patcan;
public class patcan {
public static void main(String[] args) {
int N=0,Result=0; //กำหนดตัวแปร N
while(N<=8)
{
int R=0;
while(R<=N)
{
Result = fact(N)/(fact((N-R))*fact(R));
System.out.print(Result+" ");
R++;
}
System.out.printf("\n");
N++;
}
}
private static int fact(int n) {
int and=1;
for(int i=n;i>0;i--)
{
and*=i;
}
return and;
}
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest