โปรแกรมภาษาซี เพื่อคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานอย่างง่าย

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมภาษาซี เพื่อคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานอย่างง่าย

Postby nokroo » 08/10/2017 8:43 pm

โปรแกรมภาษาซี เพื่อคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานอย่างง่าย


โปรแกรมเพื่อคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานอย่างง่าย จะต้องรับค่าความสูงแลเพศโดยมีสูตรในการคำนวณคือ

ถ้าเป็นชายให้เอาส่วนสูง(ซม.)-100
ถ้าเป็นหญิงให้เอาส่วนสูง(ซม.)-110

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vcafe/232836


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float a, b, height;
int gender;
char choice;
do
{
printf("Enter your height (cm.): ");
scanf("%f",&height);
printf("\nEnter your gender: ");
printf("\nPlease select your choice: ");
printf("\n1. male");
printf("\n2. female\n\n");
scanf("%d",&gender);
a = height - 100;
b = height - 110;
printf("\n ********************************************* \n");
if(gender == 1)
{
printf("\n Your standard weight = %.2f",a);
}
else if(gender == 2)
{
printf("\n Your Standard weight = %.2f",b);
}
printf("\n ********************************************* \n");
printf("\n\n Select Continue (0=no,1=yes) ");
choice=getche();
printf("\n ********************************************* \n");
}
while(choice != '0');
}

Image

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest