โปรแกรมแสดงเลขจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมแสดงเลขจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100

Postby nokroo » 05/10/2013 8:46 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a[100],i,j=2;
for(i=0;i<100;i++)
a[i]=i+1;
printf("Prime Number between 1 to 100 \n");
for(i=0;i<100;i++)
{
for(j=2;a[i]>j;j++)
{
if(a[i]%j==0)
break;
}
if(a[i]==j || a[i]==1)
printf("%d\t",a[i]);
}
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests