โปรแกรมรับความยาวด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยม จากนั้นตรวจสอบพร

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมรับความยาวด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยม จากนั้นตรวจสอบพร

Postby nokroo » 05/10/2013 8:42 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int x,y,z,t;
printf("Enter the length of side of the triangle: \nx = ");
scanf("%d",&x);
printf("Enter the length of side of the triangle: \ny = ");
scanf("%d",&y);
printf("Enter the length of side of the triangle: \nz = ");
scanf("%d",&z);

t = x + y;

if(t > z)
{
printf("As length of side of the triangle together");
}
else
{
printf("Does not is length of side of the triangle together");
}
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest