โปรแกรมเพื่อหาค่ามากที่สุดในอาร์เรย์ 1 มิติ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมเพื่อหาค่ามากที่สุดในอาร์เรย์ 1 มิติ

Postby nokroo » 05/10/2013 8:41 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int S[10];
int i,j,max;
for(i=0;i<10;i++)
{
printf("Enter number: ");
scanf("%d",&S[i]);
}
max = S[0];
for(j=0;j<10;j++)
{
if (max < S[j])
max=S[j];
}
printf("maximum is = %d\n",max);
getch();
}

/*http://fishoit.wordpress.com/2008/07/02/max_min/*/

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest