โปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1- n ใช้ Loop

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1- n ใช้ Loop

Postby nokroo » 05/10/2013 8:33 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int x=0,n,i;
printf("Enter number: ");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<=n;i++){
x=x+i;
}
printf("Ans: %d",x);
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest