โปรแกรมการทำงานฟังก์ชั่น choose

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมการทำงานฟังก์ชั่น choose

Postby nokroo » 05/10/2013 8:20 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

struct index_num
{
char name[20];
};

int main()
{
int n;
index_num Equipment[4] = {{"Nail"},{"Screwdriver"},{"Nut"},{"Bolt"}};

printf("\n\nChoose number of choice menu: \n1. Nail \n2. Screwdriver \n3. Nut \n4. Bolt\n\n");
scanf("%d",&n);

if(n >= 1 && n <= 4)
printf("%s",Equipment[n-1].name);

else
printf("EROR");

getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest