โปรแกรมขายโดนัท

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมขายโดนัท

Postby nokroo » 04/10/2013 10:50 am

ช่วยเขียนโจทย์ที่บอกว่า มีโดนัทให้ขาย 2 แบบ
แบบที่ 1 ออริจินัล
แบที่ 2 แบบรวม(mix)
ถ้าซิ้อแบบออริจินัล 1 โหลขายโหลล่ะ 100 แต่เป็นชิ้นขายชิ้นล่ะ 12 บาท
แต่ถ้าเลือกแบบมิกซ์ขายโหลล่ะ 200 แต่ถ้าชิ้นชิ้นล่ะ 20 บาท

http://www.vcharkarn.com/vcafe/149496

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int choice,a,c,m,n,x,z;
float b,d,y,t;

printf("\n\n#####***** W E L C O M E T O S U C K E R D O N U T S H O P *****#####\n\n");
printf("\n\nThere are two types of donuts to choose from.\n\n");
printf("\n\nPlease select your choice from the menu: \n\n");
printf("\n\n1. Original\n\n");
printf("\n\n2. Mix\n\n");
scanf("%d",&choice);

if(choice == 1){
printf("\n\nPlease select your choice from the menu: \n\n");
printf("\n\n1. Per dozen = 100 Bath\n\n");
printf("\n\n2. Each piece = 12 Bath\n\n");
scanf("%d",&n);

if(n == 1){
printf("Enter your required number: ");
scanf("%d",&x);

y = x*100;

printf("\n\n %d dozen donuts a price = %f", x,y);
}

if(n == 2){
printf("\n\nEnter your required number: ");
scanf("%d",&z);

t = z*12;

printf("\n\n %d piece donuts a price = %f", z,t);
}
}
if(choice == 2){
printf("\n\nPlease select your choice from the menu: \n\n");
printf("\n\n1. Per dozen = 200 Bath\n\n");
printf("\n\n2. Each piece = 20 Bath\n\n");
scanf("%d",&m);

if(m == 1){
printf("Enter your required number: ");
scanf("%d",&a);

b = a*200;

printf("\n\n %d dozen donuts a price = %f", a,b);
}

if(m == 2){
printf("\n\nEnter your required number: ");
scanf("%d",&c);

d = c*20;

printf("\n\n %d piece donuts a price = %f", c,d);
}
}
getch();
}

ผลรัน
Image

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest