โปรแกรมหาเวลาในการทำงาน

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมหาเวลาในการทำงาน

Postby nokroo » 28/09/2013 11:58 am

/* Define two object of date which structure type and
find difference between two date */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
struct dt
{
int dd;
int mm;
int yy;
};
typedef dt date;
int main()
{
date dob,c_date,today;

printf("Enter Date of birth :\n");
printf("Day :");scanf("%d",&dob.dd);
printf("Month :");scanf("%d",&dob.mm);
printf("Year :");scanf("%d",&dob.yy);
printf("\n");
printf("Enter Current date :\n");
printf("Day :");scanf("%d",&c_date.dd);
printf("Month :");scanf("%d",&c_date.mm);
printf("Year :");scanf("%d",&c_date.yy);
/* Diff of two date */
if(c_date.dd>=dob.dd)
today.dd = c_date.dd-dob.dd;
else
{
c_date.dd+=30;
c_date.mm-=1;
today.dd = c_date.dd-dob.dd;
}
if(c_date.mm>=dob.mm)
today.mm = c_date.mm-dob.mm;
else
{
c_date.mm+=12;
c_date.yy-=1;
today.mm = c_date.dd-dob.mm;
}
today.yy = c_date.yy-dob.yy;
printf("Current date is : ");
printf("%2d-%2d-%4d\n\n",c_date.dd,c_date.mm,c_date.yy);
printf("Date of Birth : ");
printf("%2d-%2d-%4d\n\n",dob.dd,dob.mm,dob.yy);
printf("Today your age: \n");
printf("Day : %d\n",today.dd);
printf("Month : %d\n",today.mm);
printf("Year : %d\n",today.yy);
getch();
}

/*http://www.engineersgarage.com/c-language-programs/find-difference-between-two-dates-using-structure*/

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests