โปรแกรมลบไฟล์.txt

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมลบไฟล์.txt

Postby nokroo » 13/08/2013 3:16 pm

#include<stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int status;
char file_name[25];

printf("Enter the name of file you wish to delete\n");
gets(file_name);

status = remove(file_name);

if( status == 0 )
printf("%s file deleted successfully.\n",file_name);
else
{
printf("Unable to delete the file\n");
perror("Error");
}

*/http://www.programmingsimplified.com/c/source-code/c-program-convert-decimal-to-binary*/

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest