ตัดเกรดคะแนนภาษาซี3ภาค

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตัดเกรดคะแนนภาษาซี3ภาค

Postby nokroo » 22/01/2013 10:04 am

เขียนโปรแกรมตัดเกรด จำนวนหนึ่งโดยให้เก็บข้อมูลนักเรียนในตัวแปลแบบโครงสร้างประกอบด้วย รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล คะแนนสอบครั้งที่1 คะแนนงาน คะแนนครั้งที่2 และคะแนนสอบปลายภาคโดยแบ่งเกรดออกเป็นแปรดับ a b+ b c+ cd d+ e ช่วยหน่อยนะค่า T^T

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
struct s_type
{ char id[6];
char name[30];
char lname[30];
int score1;
int work;
int score2;
int Final;
};
int main()
{
float score;
{ s_type student;
printf("Enter ID: ");
gets(student.id);
printf("Enter Name: ");
gets(student.name);
printf("Enter Last name: ");
gets(student.lname);
printf("Enter Test scores No.1: ");
scanf("%d",&student.score1);
printf("Enter Score work: ");
scanf("%d",&student.work);
printf("Enter Test scores No.2: ");
scanf("%d",&student.score2);
printf("Enter Final score: ");
scanf("%d",&student.Final);
printf("\nOutput: ");
printf("%s | %s | %s | %d | %d | %d | %d", student.id, student.name, student.lname, student.score1, student.work, student.score2, student.Final);

score = student.score1 + student.work + student.score2 + student.Final;

if(score >= 80){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : A \n", score);
}
else if(score >= 75){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : B+ \n", score);
}
else if(score >= 70){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : B \n", score);
}
else if(score >= 65){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : C+ \n", score);
}
else if(score >= 60){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : C \n", score);
}
else if(score >= 55){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : D+ \n", score);
}
else if(score >= 50){
printf("\nScore = %.2f , You Grade : D \n", score);
}
else{
printf("\nScore = %.2f , You Grade : F \n", score);
}

getch();
}
}

http://www.vcharkarn.com/vcafe/204195
Last edited by nokroo on 22/01/2013 12:36 pm, edited 2 times in total.

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตัวแปรแบบโครงสร้าง

Postby nokroo » 22/01/2013 10:06 am

ตัวแปรแบบโครงสร้าง
http://www.mwit.ac.th/~cs/download/tech ... struct.pdf

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ถ้าไม่ได้แกฉันแย่แน่ ๆ

Postby nokroo » 22/01/2013 12:39 pm

นับเป็นบุญคุณใหญ่หลวง
http://www.dekdev.com/%E0%B8%95%E0%B8%B ... se-752012/

acdsin24
Posts: 163
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

Re: ตัดเกรดคะแนนภาษาซี3ภาค

Postby acdsin24 » 23/01/2013 5:16 pm

ได้หัดใช้ ภาษา python บางไหมครับ
ท่าน
http://www.flexthai.com
ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ
http://dictionary.flexthai.com
http://ltd.flexthai.com


Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest