โปรแกรมต่อตัวเลข

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมต่อตัวเลข

Postby nokroo » 17/10/2012 7:19 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
printf("n= ");
scanf("%d",&n);

while (n > 1)
{
printf("%d\n",n);
if (n % 2 == 1)
n = 3*n + 1;
else
n = n / 2;
}
printf("%d\n",n);
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests