โปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งตัวเลขที่รับเข้ามาว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งตัวเลขที่รับเข้ามาว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด

Postby nokroo » 17/10/2012 7:18 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
int i,j,k,check,checknall,pnum[10];
printf("Check index number 10 number.\n");
for(i=1;i<=10;i++){
printf("Input number[%d]:",i);
scanf("%d",&pnum[i]);
}
printf("\n");
printf("You're input 10 positive numbers.\n");
for(j=1;j<=10;j++){
printf("[%d]%d ",j,pnum[j]);
if(j==5){
printf("\n");
}

}
printf("\nCheck index integer:");
scanf("%d",&check);
for(k=1;k<=10;k++){
if(check==pnum[k]){
printf("Index integer is %d\n",k);
checknall=1;
break;
}
}
if(checknall!=1)
printf("No index position!\n");
getch();
}

//http://ccodeprograming.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests