โปรแกรมคำนวณหายอดเงินคงเหลือของรายรับรายจ่ายต่อเดือน

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณหายอดเงินคงเหลือของรายรับรายจ่ายต่อเดือน

Postby nokroo » 17/10/2012 7:07 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float x,y,Balance;
printf("Enter the Revenue: ");
scanf("%f",&x);
printf("Enter the Expenditure: ");
scanf("%f",&y);

Balance = x - y;

printf("The Balance = %f",Balance);
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest