โปรแกรมคำนวณราคาสินค้า

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณราคาสินค้า

Postby nokroo » 17/10/2012 7:00 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float n,x,y;
printf("Enter the amount of products (Kg): \n");
scanf("%f",&n);
printf("Enter the price/products (/Kg): \n");
scanf("%f",&x);

y = n*x;

printf("The price of products = %f\n",y);
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest