โปรแกรมคำนวณค่าแรง คิดภาษี 10%

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณค่าแรง คิดภาษี 10%

Postby nokroo » 17/10/2012 6:58 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float x,y,wage,tax,nw;
char code[10];
char name[10];
printf("Enter code: ");
scanf("%s",&code);
printf("Enter Name: ");
scanf("%s",&name);
printf("Hours of operation: ");
scanf("%f",&x);
printf("Enter wage rate: ");
scanf("%f",&y);

wage = x*y;
tax = wage*0.1;
nw = wage-tax;

printf("Code: %s\nName: %s\nWage: %f\nTax: %f\nNet wages: %f\n",code,name,wage,tax,nw);
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests