โปรแกรมรับค่าเวลาเข้าและเวลาออก และคำนวณออกมาเป็นนาที

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมรับค่าเวลาเข้าและเวลาออก และคำนวณออกมาเป็นนาที

Postby nokroo » 06/10/2012 10:02 pm

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
int x,y,a,b,c,s,t,z;
printf("Time of hour in x is: ");
scanf("%d",&x);
printf("Time of hour out y is: ");
scanf("%d",&y);
a = y-x;
b=a*60;
printf("%d\n",abs(b));
printf("Time of minute in s is: ");
scanf("%d",&s);
printf("Time of minute out t is: ");
scanf("%d",&t);
c = t-s;
printf("%d\n",abs(c));
z = abs(b)+abs(c);
printf("\n = %d minute",z);
getch();
}Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest