โปรแกรมคำนวณราคาสินค้าและแสดงเงินทอน

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณราคาสินค้าและแสดงเงินทอน

Postby nokroo » 06/10/2012 9:59 pm

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
int x,y,m,a,b,c,d,e,f,g,h;
printf("Enter cost: ");
scanf("%d",&y);
printf("Enter number of money: ");
scanf("%d",&x);
m=x-y;
printf("Torn = %d Bath ",m);
a=m/1000;
printf("Bank 1,000 = %d ",a);
b=m%1000;
c=b/100;
if (c>=5)
{
printf("Bank 500 = %d ",1);
c=c-5;
}
else
{
}
printf("Bank 100 = %d ",c);
d=m%100;
e=d/10;
if (e>=5)
{
printf("Bank 50 = %d ",1);
e=e-5;
}
else
{
}
f=e/2;
printf("Bank 20 = %d ",f);
g=e%2;
printf("Coin 10 = %d ",g);
h=m%10;
if (h>=5)
{
printf("Coin 5 = %d ",1);
h=h-5;
}
else
{
}
printf("Coin 1 = %d ",h);
getch();
}
Attachments
23+78.gif
23+78.gif (17.14 KiB) Viewed 1783 times
Last edited by nokroo on 17/10/2012 6:42 am, edited 1 time in total.Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest