โปรแกรมหารากที่ 2 ของ x จากสมการ ax^2 + bx + c =0

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมหารากที่ 2 ของ x จากสมการ ax^2 + bx + c =0

Postby nokroo » 08/07/2012 6:53 pm

Code: Select all

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
   float x1,x2,a,b,c;
   printf("Enter a value: ");
   scanf("%f",&a);
   printf("Enter b value: ");
   scanf("%f",&b);
   printf("Enter c value: ");
   scanf("%f",&c);
 
   x1 = (-b+sqrt((b*b)-(4*a*c)))/2*a;
   x2 = (-b-sqrt((b*b)-(4*a*c)))/2*a;
 
   printf("\nx1 = %f\nx2 = %f",x1,x2);
getch();
}

acdsin24
Posts: 163
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Contact:

Re: โปรแกรมหารากที่ 2 ของ x จากสมการ ax^2 + bx + c =0

Postby acdsin24 » 23/07/2012 3:48 pm

nokroo wrote:

Code: Select all

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
   float x1,x2,a,b,c;
   printf("Enter a value: ");
   scanf("%f",&a);
   printf("Enter b value: ");
   scanf("%f",&b);
   printf("Enter c value: ");
   scanf("%f",&c);
 
   x1 = (-b+sqrt((b*b)-(4*a*c)))/2*a;
   x2 = (-b-sqrt((b*b)-(4*a*c)))/2*a;
 
   printf("\nx1 = %f\nx2 = %f",x1,x2);
getch();
}
:-D :-D
http://www.flexthai.com
ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ
http://dictionary.flexthai.com
http://ltd.flexthai.com


Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest