ช่วยทีค่ะ การบ้านฟิสิกT^T

ร่วมพบปะ แลกปลี่ยน ความคิด กันได้ที่นี่

Moderator:

sainam018
Posts: 1
Joined: 01/07/2012 3:14 pm

ช่วยทีค่ะ การบ้านฟิสิกT^T

Postby sainam018 » 01/07/2012 3:21 pm

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว 4 m / s โดยมีความเร่ง 1 m / s2 ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 192 เมตร วัตถุเคลื่อนที่มาแล้วกี่วินาที

มันให้หาคำตอบแสดงวิธีทำและบอกสูตรมาด้วย ๆ

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ช่วยทีค่ะ การบ้านฟิสิกT^T

Postby nokroo » 02/07/2012 10:53 am

วิธีทำ ใช้สูตร v^2 = u^2 + 2as
แทนค่า จะได้
v^2 = 4^2 + 2(1)(192)
v^2 = 16 + 384
v^2 = 400 เมตร^2/วินาที^2
v = 20 เมตร/วินาที
ต่อไป หาเวลา t ได้จาก
ใช้สูตร v = u + at
แทนค่า จะได้
20 = 4 + (1)t
t = (20 - 4)/1
t = 16 วินาที


Return to “แหล่งรวมคนรัก ฟิสิกส์ สถาบันต่างๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest