ช่วยผมเรื่องการเคลื่อนที่หน่อยนะครับ

ร่วมพบปะ แลกปลี่ยน ความคิด กันได้ที่นี่

Moderator:

aekachai
Posts: 5
Joined: 08/09/2011 9:41 am

ช่วยผมเรื่องการเคลื่อนที่หน่อยนะครับ

Postby aekachai » 08/09/2011 9:52 am

1)วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 4m/s ใน5วินาทีแรกมีความเร่ง 2m/ss และมีความเร็วคงที่ในอีก10วินาทีต่อมา แล้วจึงใช้ความหน่วงคงที่จนหยุดนิ่ง โดยในช่วงที่ใช้ความหน่วง วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้35เมตร วัตถุชิ้นนี้ใช้เวลาเคลื่อนที่นับตั้งแต่เคลื่อนที่จนหยุดนิ่งนานกี่วินาที(ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำตอบ)

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ช่วยผมเรื่องการเคลื่อนที่หน่อยนะครับ

Postby nokroo » 08/09/2011 10:42 am

ในช่วง 5 วินาทีแรก ใช้สมการ

v = u + at

= 4 + 2(5)

= 14 m/s

ดังนั้น ในช่วง 5 วินาทีแรกนี้ วัตถุเคลื่อนที่จนมีความเร็วปลาย v = 14 m/s

ในช่วงอีก 10 วินาที ต่อมา ใช้สมการ

s = vt

= 14(10)

= 140 m

ดังนั้น ในช่วง 10 วินาที ต่อมานี้ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ (ความเร่งเป็นศูนย์) ได้ระยะทาง 140 m

และในช่วงสุดท้าย วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความหน่วง (-a) คงที่ จนกระทั่งหยุดนิ่ง โดยใช้ระยะทาง 35 m ใช้สมการ

v? = u? + 2as

0 = 14? + 2(-a)(35)

-a = 2.8 m/s?

หาเวลา t ในช่วงสุดท้ายนี้ได้จากสมการ

v = u + at

0 = 14 + (-2.8)t

t = 5 วินาที

ดังนั้น สรุปได้ว่า วัตถุใช้เวลาในการเคลื่อนที่จากความเร็วเริ่มต้น จนกระทั่งหยุดนิ่ง รวมเวลาทั้งหมด

t = 5 + 10 + 5 = 20 วินาที

aekachai
Posts: 5
Joined: 08/09/2011 9:41 am

Re: ช่วยผมเรื่องการเคลื่อนที่หน่อยนะครับ

Postby aekachai » 08/09/2011 12:15 pm

อ้อขอบคุณมากๆๆ เลยครับ โทษนะคับผมอยากรู้ว่าตรงคำว่าและมีความเร็วคงที่ในอีก10วินาทีต่อมาไม่ใช่หมายความว่าเลย10วินาทีไปแล้วคงที่ใช่ป่าวครับ

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ช่วยผมเรื่องการเคลื่อนที่หน่อยนะครับ

Postby nokroo » 08/09/2011 3:19 pm

หมายความว่า ในช่วงเวลาวินาทีที่ 6 จนถึงวินาทีที่ 15 (ที่นับต่อจาก 5 วินาทีแรก) วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ก็หมายความว่า ไม่มีความเร่ง หรือ ความเร่งเป็น 0


Return to “แหล่งรวมคนรัก ฟิสิกส์ สถาบันต่างๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest