แบบฝึกหัดเรื่อง การเคลื่อนที่

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

User avatar
suntaree
Posts: 2
Joined: 01/01/1970 7:00 am

แบบฝึกหัดเรื่อง การเคลื่อนที่

Postby suntaree » 19/03/2008 6:12 pm

1.ถ้าโยนบอลขึ้นในแนวดิ่งแล้วทำให้บอลลอยในอากาศนาน 5 วินาที จงหาว่าบอลขึ้นได้สูงจากพื้นมาที่สุดกี่เมตร

2.โยนวัตถุในแนวดิ่ง ปรากฎว่าหลังโยนไปแล้ว 1 วินาที บอลอยู่สูงจากพื้น 13 เมตร จงหาว่าเวลาที่บอลลอยอยู่ในอากาศ และกลับถึงพื้นกี่วินาที

3.ลูกบอลกลิ้งตกจากขอบโต๊ะซึ่งสูง 1 m ทำให้ลูกบอลตกถึงพื้นห่างโต๊ะ 1.5 m จงหาความเร็วของลูกบอลขณะกระทบพื้น กี่ m/s

4.เครื่องบินลำหนึ่งบินตามแนวระดับที่สูงจากพื้น 1000 ม. ด้วยอัตราเร็ว 100 m/s ถ้าคนในเครื่องบินทิ้งถุงสัมภาระจากเครื่องจะกระทบพื้น ห่างจากจุดเริ่มทิ้งตามแนวราบกี่เมตร

ถ้าเพื่อนๆ คนใดกรุณา ช่วยทำแบบฝึกหัด แล้วมาเฉลย หรือแนะแนวการทำหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

User avatar
Guest
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ตอบแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่

Postby Guest » 02/05/2008 3:59 pm

1. ใช้สูตร v = u + at

0 = u - 9.81 (5)

u = 49.05 เมตร / วินาที


จะได้ระยะความสูงจาก v^2 = u^2 + 2as

0 = (49.05)^2 + 2 (9.81) s

s = 122.625 เมตร

2. เวลาขาขึ้น = เวลาขาลง

ใช้สูตร s = ut + 1 / 2 at^2

13 = u (1) - 1 / 2 (9.81) (1)^2

u = 17.905 เมตร / วินาที

ต่อไปหา t ใช้สูตร

v = u + at

0 = 17.905 - 9.81 t

t = 1.825 วินาที

จะได้เวลารวม = 1.825 +1.825 = 3.65 วินาที

3. เวลาในการเคลื่อนที่ในแนวระดับ = เวลาในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

หาเวลา จากสูตร s = ut + 1 / 2 at^2

1 = 0 + 1 / 2 (9.81) t^2

t = 0.452 วินาที

ต่อไปหาความเร็วในการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง จะได้

ในแนวระดับ ใช้สูตร s = vt

1.5 = v (0.452)

v = 3.318 เมตร / วินาที

ในแนวดิ่ง ใช้สูตร v = u + at

v = 0 + 9.81 (0.452)

v = 4.434 เมตร / วินาที

จะได้ความเร็วรวม v^2 = (v ในแนวระดับ)^2 + ( v ในแนวดิ่ง)^2

v^2 = 3.318^2 + 4.434^2

v = 5.538 เมตร / วินาที

4. หาระยะทางในแนวระดับได้จากสูตร s = vt

= 100 t ..............(1)

ต่อไปหาเวลา t จากสูตร s = ut + 1 / 2 at^2

1000 = 100 t + 1 / 2 (9.81) t^2

4.905 t^2 + 100 t - 1000 = 0

แก้สมการนี้เพื่อหาค่าของ t จะได้

t = 7.35 , -27.737 วินาที

เอาค่า t แทนใน (1) จะได้

s = 100 (7.35)

= 735 เมตร 8O :idea: :roll:


Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests