การต่อสายไฟมอเตอร์พัดลม

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

การต่อสายไฟมอเตอร์พัดลม

Postby nokroo » 05/10/2013 7:54 am

การต่อสายไฟมอเตอร์พัดลม
25 สิงหาคม 2013 เวลา 13:11 น.

เขียว = 1


น้ำเงิน = 2


ดำ = 3


แดง = ไฟ


ขาว = แคป (ย่อมาจากคำว่า "คาปาซิเตอร์")

Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests