ฟัง คิด ถาม เขียน

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ฟัง คิด ถาม เขียน

Postby nokroo » 06/08/2013 9:06 pm

โคลง

ฟังด้วยดีย่อมได้ ปัญญา

คิดอ่านแสวงหา แหล่งรู้

ถามในสิ่งกังขา กับท่าน เธียรเฮย

เขียนจดจารึกกู้ ก่อเกื้อการจำ.


สมพงษ์ สุทินศักดิ์

Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests