พ่อแม่มอบทรัพย์ให้ มหาศาล

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

พ่อแม่มอบทรัพย์ให้ มหาศาล

Postby nokroo » 28/07/2013 12:24 pm

พ่อแม่มอบทรัพย์ให้ มหาศาล

ลูกโง่เพลิดเพลินผลาญ ทรัพย์เกลี้ยง

ลูกฉลาดเชื่อคำขาน ของพ่อ แม่นา

ทรัพย์จึ่งพอกพูนเลี้ยง ชีพช้าหลานเหลน

สมพงษ์ สุทินศักดิ์ ผู้ประพันธ์

จากหนังสือ : ขยายความธรรมะในพุทธศาสนสุภาษิต โดย สมพงษ์ สุทินศักดิ์

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: พ่อแม่มอบทรัพย์ให้ มหาศาล

Postby nokroo » 06/08/2013 9:02 pm

โย จ ปุตฺตานมสฺสโว.

บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ

สํ. ส. 19/10.


Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests