ช่วยโจทย์ไฟฟ้าแม่เหล็กหน่อยครับ

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

rtygth
Posts: 2
Joined: 14/12/2012 4:49 pm

ช่วยโจทย์ไฟฟ้าแม่เหล็กหน่อยครับ

Postby rtygth » 14/12/2012 4:52 pm

ถ้าประจุไฟฟ้า เคลื่อนที่เข้าสู่สนามแม่เหล็ก B ด้วยความเร็ว v ที่ทำมุม θ กับ B จะทำให้ประจุเคลื่อนที่แบบใด และสามารถหารัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้อย่างไร โดยเริ่มจากการพิจารณาแรงสู่ศูนย์กลาง

Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests