ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

chickenlittle
Posts: 1
Joined: 14/06/2012 12:43 am

ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

Postby chickenlittle » 14/06/2012 12:50 am

วัตถุหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งในช่วงระยะทาง 3 เมตร ทำให้ในช่วงดังกล่าวมีผลต่างของอัตราเร็วเท่ากับ 2 เมตรต่อวินาที และผลรวมของอัตราเร็วเท่ากับ 8 เมตรต่อวินาที ในระยะ 3 เมตรนี้ จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่วินาที

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

Postby nokroo » 30/06/2012 1:48 pm

วิธีทำ ให้ v2 - v1 = 2 เมตร/วินาที, v2 + v1 = 8 เมตร/วินาที, s = 3 เมตร

จากสูตร

v^2 = u^2 + 2as

จะได้

(v2)^2 = (v1)^2 + 2a(3)

(v2)^2 - (v1)^2 = 6a ........(1)

และเพราะว่า

(v2 - v1)(v2 + v1) = (2)(8)

จะได้

(v2)^2 - (v1)^2 = 16

แทนค่าลงในสมการ (1) จะได้

16 = 6a

a = 16/6 เมตร/วินาที

ต่อไป หาเวลา t จะได้

จากสูตร

v = u + at

จะได้

v2 = v1 + (16/6)t .........(2)

และเพราะว่า

v2 - v1 = 2 เมตร/วินาที

และ

v2 + v1 = 8 เมตร/วินาที

จะได้

2 + v1 + v1 = 8

2v1 = 8 - 2

v1 = 6/2 = 3 เมตร/วินาที

จะได้

v2 = 2 + 3 = 5 เมตร/วินาที

ดังนั้น แทนค่าลงในสมการ (2) จะได้

5 = 3 + (16/6)t

t = (5 - 3)(6/16)

t = 12/16 วินาที


Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests