ถามโจทย์เรื่องโมเมนตัม

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

aekachai
Posts: 5
Joined: 08/09/2011 9:41 am

ถามโจทย์เรื่องโมเมนตัม

Postby aekachai » 14/10/2011 10:00 pm

ใช้ฆ้อนมวล 0.5 กิโลกรัม ตอกตะปู ในขณะที่ฆ้อนใกล้กระทบตะปูนั้นมีขนาดความเร็ว
8 เมตร/วินาที และหลังจากกระทบหัวตะปูแล้วฆ้อนสะท้อนกลับด้วยความเร็วเท่าเดิม ถ้า
ช่วงเวลาที่ฆ้อนกระทบหัวตะปูเป็น 1 มิลลิวินาที จงหาค่าการดลและแรงดลที่หัวตะปู
กระทําต่อฆ้อน (แล้วผมอยากทราบว่า ความเร็วปลายไม่สามรถติดลบได้ใช่เปล่าครับ แล้วเพราะอะไรครับ)

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ถามโจทย์เรื่องโมเมนตัม

Postby nokroo » 16/10/2011 5:55 am

วิธีทำ จากกฏข้อที่ 2 ของนิวตัน ที่ว่า

F = ma

กฏข้อนี้สามารถกล่าวเสียใหม่ในเทอมของโมเมนตัม ได้ดังนี้

F = m(v - u)/?t ..........(1)

เรียกผลคูณของมวลกับความเร็วตามเส้น (linear velocity) ของวัตถุนั้นว่า โมเมนตัมตามเส้น (linear momentum)

โมเมนตัม P = mv กิโลกรัม ? เมตร/วินาที

จากสมการ (1) จะได้

F = ?P/?t ............(2)

จากสมการ (2) ถ้า ?t มีค่าน้อย เรียก F ว่า แรงดล (Impulsive force)

เรียกผลคูณของแรงกับเวลาที่แรงกระทำว่า การดล (Impulse)

F ?t = ?P = การดล กิโลกรัม ? เมตร/วินาที

พื้นที่ใต้กราฟของแรงดลกับเวลาคือขนาดของการดล

ดังนั้น จะได้

การดล = F ?t = ?P

= mv - mu

= 0.5 ? 8 - 0.5 ? (-8)

= 4 - (-4)

= 8 นิวตัน ? วินาที

และ

แรงดล = F = ?P/?t

= (mv - mu)/?t

= [0.5 ? 8 - 0.5 ? (-8)]/0.001

= [4 - (-4)]/0.001

= 8000 นิวตัน


Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest