เรื่อง โปรเจคไตร

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

bmlook
Posts: 1
Joined: 31/08/2011 10:07 pm

เรื่อง โปรเจคไตร

Postby bmlook » 31/08/2011 10:11 pm

ถามหน่อยโพรเจกไทล์เขียนแบบใหนถึงจะถูกครับ
1.โพรเจกไทล์
2.โปรเจกไทล์
3.โปรเจคไทล์
4.โปรเจกไตร์
5.โปรเจคไตร์

Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests