ช่วยตอบคำถามข้อนี้ทีค่ะ

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

mimmim
Posts: 1
Joined: 28/08/2011 8:53 am

ช่วยตอบคำถามข้อนี้ทีค่ะ

Postby mimmim » 28/08/2011 9:05 am

เครื่องบินลำหนึ่งบินอยู่ในแนวระดับความสูง2000เมตร บินด้วยความเร็ว50เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการทิ้งระเบิดให้ตรงเป้าหมาย

1.ลูกระเบิดใช้เวลาเท่าใดจึงตกถึงเป้าหมาย
2.นักบินต้องทิ้งระเบิดห่างจากเป้าหมายเป็นระยะเท่าใด
3.ขนาดความเร็วของระเบิดขณะตกกระทบเป้าหมายเป็นเท่าใด

ช่วยตอบทีนะคะ

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ช่วยตอบคำถามข้อนี้ทีค่ะ

Postby nokroo » 01/09/2011 11:56 am

1. หาระยะเวลา t ได้จากสมการระยะทางในแนวราบ x

x = vt

x = 50t

t = x/50 วินาที ..........(1)

ระยะทางในแนวดิ่ง y ได้จากสมการ

y = ut + ? gt?

2000 = 0 + ? (10)(x/50)?

x? = 2000 ? 2500/5

x = 1000 เมตร

แล้วแทนค่า x = 1000 เมตร ลงในสมการ (1) เพื่อแก้สมการหาค่าเวลา t จะได้

t = 1000/50

= 20 วินาที

ลูกระเบิดจะใช้เวลา 20 วินาที จึงตกถึงเป้าหมาย

2. หาระยะทางที่จะทิ้งระเบิดห่างจากเป้าหมาย ได้จาก

x = vt

x = 50 ? 20

= 1000 เมตร

นักบินจะต้องทิ้งระเบิดห่างจากเป้าหมายเป็นระยะ 1000 เมตร จึงจะโดนเป้าหมายพอดี

3. หาอัตราเร็วลัพธ์ได้จาก

v? = อัตราเร็วในแนวราบ? + อัตราเร็วในแนวดิ่ง? ..........(2)

อัตราเร็วในแนวดิ่ง หาได้จากสมการ

v = u + gt

v = 0 + (10)(20)

v = 200 เมตร/วินาที

แล้วแทนค่า อัตราเร็วในแนวดิ่ง v ลงในสมการ (2) เพื่อแก้สมการหาค่า อัตราเร็วลัพธ์ จะได้

v? = 50? + 200?

v = 206.1 เมตร/วินาที

ความเร็วของระเบิดขณะตกกระทบเป้าหมาย เท่ากับ 206.1 เมตร/วินาที


Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests