ความเร่งช่วยที

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

maxsai
Posts: 1
Joined: 18/07/2011 8:42 pm

ความเร่งช่วยที

Postby maxsai » 18/07/2011 8:47 pm

วัตถุเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 12 m/s แล้วเลี้ยงไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 12 m/sใช้เวลา4s
จงหาความเร่งใน4s แล้วทิศทางของความเร่ง

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Re: ความเร่งช่วยที

Postby nokroo » 19/07/2011 12:29 pm

หาความเร็วลัพธ์ จะได้

ความเร็วลัพธ์ v? = 12? + 12?

v? = 288 m?/s?

v = 17 m/s

หาขนาดความเร่ง ใช้สูตร

v = u + at

17 = 12 + a(4)

a = 1.25 m/s?

หาทิศทางของความเร่ง ได้จาก

tan ? = 12/12

? = tan?? 1

? = 45?


Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest