ช่วยแก้ โจทยให้ทีค่ะ จนปัญญาจิงๆ

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

kamin
Posts: 2
Joined: 09/07/2011 11:27 am

ช่วยแก้ โจทยให้ทีค่ะ จนปัญญาจิงๆ

Postby kamin » 09/07/2011 11:40 am

1. ยิงปืนขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 490 m/s จงหา
ก. นานเท่าใดกระสุนปืนจึงอยู่ตำแหน่งสูง 7.84 km. จากตำแหน่งเริ่มต้น
ข. ความเร็วของกระสุนปืนที่ตำแหน่งสูง 7.84 km. มีค่าเท่าใด
2. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งจากหน้าผาริมทะเลซึ่งอยู่สูง 15 m. จากผิวน้ำถ้าก้อนหินลอยขึ้นไปได้ 5 m. แล้วตกลงไปกระทบผิวน้ำ จงหา
ก. ความเร็วต้นของก้อนหิน
ข. เวลาที่ก้อนหินลอยอยู่ในอากาศ
3. จุดบั้งไฟให้เคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งด้วยความเร่ง 6 m/s2 ถ้าเชื้อเพลิงหมดเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ 10 s บั้งไฟนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงเท่าใด จากพื้นดิน (กไหนดให้ g = 10 m/s2 )

Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest